Regulamin świadczenia usług sklepu ALDA – Przysmaki dla zwierząt obowiązujący od 20.06.2017r.

§ 1

1. ALDA – Przysmaki dla zwierząt jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma Alda Sp. z o.o. z siedzibą w Świątnikach, ul. Trzebnicka 11, 55-100 Trzebnica, wpisana do KRS. Numer KRS: 0000838887, REGON: 385956680, NIP: 9151815779. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie ALDA – Przysmaki dla zwierząt.

2. Sklep www.aldaprzysmaki.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.aldaprzysmaki.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.aldaprzysmaki.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.aldaprzysmaki.pl należą do firmy Alda Sp. z o.o. i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie zdjęcia, opisy oraz nazwy są własnością firmy Alda Sp. z o.o. i nie zgadzamy się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez naszej zgody (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§ 2

ALDA – Przysmaki dla zwierząt jest sklepem internetowym za pomocą którego klienci mogą nabywać przedmioty znajdujące się w asortymencie firmy Alda Sp. z o.o.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ALDA – Przysmaki dla zwierząt wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (https://aldaprzysmaki.pl/moje-konto/) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz, lub uzupełnić dane osobowe po skompletowaniu zamówienia.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji w katalogu sklepu, wybór ilości zamawianych przedmiotów, kliknięciu „Dodaj do koszyka”, następnie kliknięciu „Zamówienie”, wybraniu sposobu zapłaty oraz dostawy i kliknięcie znaku ?Kupuję i płacę?. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę bramki DotPay, bądź natychmiast do strony potwierdzenia zamówienia.
Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy pod adresem Świętniki, ul. Trzebnicka 11, 55-100 Trzebnica, bez dodatkowej opłaty.
Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

Kupony promocyjne przesyłane po zapisaniu się do naszego newslettera, nie łączą się z innymi promocjami.

§ 5

Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-stu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ? konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a ALDA – Przysmaki dla zwierząt zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego ? konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek ALDA – Przysmaki dla zwierząt, który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ALDA – Przysmaki dla zwierząt zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, ALDA – Przysmaki dla zwierząt informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego ? uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi ALDA – Przysmaki dla zwierząt. Nieodebranie przez klienta przesyłki pobraniowej oraz nieodstąpienie od umowy na odległość skutkuje wstrzymaniem kolejnych zamówień. Kolejny zakup w naszym sklepie jest możliwy tylko w postaci: przelewu bankowego (Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytuł płatności. Twoje zamówienie nie zostanie wysłane dopóki wpłata nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie.) lub za pomocą przelewy24.

§ 7

Dane osobowe podane przez Zamawiającego podczas składania zamówienia są przechowywane tylko i wyłącznie do celu dokończenia realizacji zamówienia i są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883), a ich administratorem jest właściciel sklepu. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody ich właściciela.
Użytkownik zakładający konto w sklepie pod adresem aldaprzysmaki.pl oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sklepu oraz polityką bezpieczeństwa i akceptuje te dokumenty.
Adres e-mail użytkownika może zostać użyty do wysyłania newsletterów na temat produktów i usług firmy Alda Sp. z o.o. Użytkownikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z newsletterów poprzez zgłoszenie tego faktu właścicielowi serwisu pod adres alda@aldaprzysmaki.pl.